19 February 2012

26 July 2011

11 July 2011

10 July 2011

Żołnierz 02
Skok z jadącego pojazdu .